Track Analyze Inspect Care


TAICare מערכת ישראלית לאיתור מבוססת GPS ועובדת עם מגוון אביזרי איתור לאדם , רכב ועוד שפותחה על ידי שופכל ישראל.

 
מערכת הTAICare מנהלת כל הזמן דו-שיח עם מגוון של אביזרים הנמצאים במרחב ושתומכים בפרוטוקול GPRS. האביזרים שולחים למערכת מידע כולל התראות ומאידך נשלטים ומנוהלים על ידי מערכת הTAICare. המערכת מאפשרת שו"ב(שליטה ובקרה) עבור ארגונים המספקים שרותים תומכים ללקוחות , אשר מתקשים להתמצא בסביבה , עם רמת סיכון גבוהה של כניסה למצבי מצוקה שונים או דיווח על חריגים שונים.

הורדות ללקוחות TAICare single

TAICsingleV01.1 עבור אנדרואיד

תכונות עיקריות

* טיפול באירועים רבים בו זמנית, סינונם ובחינתם. המערכת מתריעה רק על ארועים שזוהו כמצבי מצוקה או ארועים חריגים ואחרים הדורשים תשומת לב והתיחסות.
* למערכת מעטפת של ניהול לביצוע הגדרות שונות יחודיות לארגון ועבור הלקוחות. המידע הרב במערכת נצבר וניתן לבצע תחקורים שונים, הן היסטוריים והן נוכחיים.
* תצוגה על מפה של מיקום האירוע עם יכולת תחקור של תנועה היסטורית.

תצוגת לקוח

פרטי לקוח , תמונות של הלקוח.
מדדים רפואיים, מידע על תרופות הלקוח * מידע על האיתוראן(דוגמת קשר אחרון , סוללה,סוג האיתוראן ויכולותיו)
* מידע על ההתראות הפתוחות של הלקוח.
* תנועה ומיקומים אחרונים/היסטוריים של הלקוח.

המכשירים הנתמכים

 
בשנים האחרונות מתפתח מאד כל נושא האיתור המבוסס על טכנולוגיות שונות. בנוסף ליכולות האיתור מתפתח מאד כל נושא הניטור כולל ניטור רפואי המסוגל לנטר פרמטרים שונים(דופק , לחץ דם , תנועה ועוד). שופכל עוקבת אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם וכל טכנולוגיה חדשה , אמינה תמומש במערכת ה TAICare.
למכשיר הגשש מספר וריאציות:
* פורמט שעון
* פורמט צמיד
* פורמט מוסלק- ניתן לשים אותו בתיק.
יכולות הניטור המשמעותיות הינן בשעון / צמיד בזכות המגע שלו עם גוף הלקוח.
לגשש יכולות סלולריות וGPS . הוא עובד מול שרת "בענן" ומנהל דו-שיח שוטף עם השרת. משדר מידע ומקבל הנחיות והוראות מהשרת.
לגשש יכולות תפקוד עצמאיות מבחינת אנרגיה למספר ימים(3-4 ימים) ללא טעינה. אך מעבר לכך כמובן שיש צורך לטעון אותו בכדי שיוכל להמשיך ולתפקד כראוי.


למידע נוסף על המכשירים בקטגוריית איתוראנים באתר שופכל

v36
d100
a28
s20
s1

תפעול

טיפול באירועים של התראות,הוספת מידע לארוע וסגירתו.
צפייה בהגדרות וביצוע הגדרות של גידור אלקטרוני ללקוח.
עזרה ללקוח באיתור איתוראן.
יצירת קשר טלפוני עם הלקוח באמצעות האיתוראן.
ביצוע שיחה שקטה.
מידע על תומכים וניהול(הוספה / גריעה) של תומכים.
הוספת / גריעת תמונות לקוח.
בדיקות (דופק ולחץ דם)

הורדות ללקוחות TAICare single

TAICsingleV01.1 עבור אנדרואיד